Zodpovedný za obsah a update:
Ing. Milan Freund
Nová 39
SK - Malacky
Copyright:
Všetky práva vyhradené. Texty, obrázky, grafika, ostatné údaje a iné podliehajú aj bez zvláštneho označenia vlastníckym právam a zákonom na ochranu duševného vlastníctva. Ich ďalšie použitie, zmena, kopírovanie na iné stránky alebo média je možné len na základe výslovného písomného súhlasu majiteľa.

Zodpovednosť:
Napriek dôkladnej obsahovej kontrole nezodpovedáme za obsah externých linkov. Za ich obsah zodpovedá výlučne ich prevádzkovateľ.