Podľa dostupných zdrojov o tomto krásnom psovi som sa dozvedela, že:

Švajčiarsky biely ovčiak je pes, ktorý bol vo vlastnej krajine pôvodu (Nemecko) zavrhovaný pre jeho bielu farbu srsti. I keď bol pôvodne vyšľachtený v Nemecku, bol vyhnaný do USA. Američania a Kanaďania sa však naučili vysoko hodnotiť jeho prednosti a zabránili tak "vymretiu" tejto rasy. Až niekedy okolo roku 1980 znovu Nemci "objavili" krásneho bieleho ovčiaka a priviezli ho späť do jeho vlasti.

Poďme ale po poriadku: Známy nemecký chovateľ Max Stephanitz začal v roku 1899 vo svojom chove nemeckých ovčiakov používať tzv. "starokrvníkov", psov, ktorý nemajú v sebe krv niektorého zo zakladateľov plemena. A práve medzi nimi sa začali objavovať psy s bielymi fľakmi. Menilo sa aj využitie týchto psov, a možno aj preto nie je dovolené biele sfarbenie nemeckého ovčiaka. V USA sa chovu týchto z nemecka vyhnaných psov venovala chovateľka Anne Tracy Scofieldová. German Sheperd Dog of America sa postupne prispôsobil podmienkam chovu nemeckého ovčiaka v zemi pôvodu a pôvodne povolené biele sfarbenie srsti zakázal. Kanadskí chovatelia síce bielu farbu srsti nezakázali, ale vyhlásili ju za nežiaducu. V USA tak vznikol White German Sheperd Club International, v ktorom sa združovali priaznivci tejto varianty sfarbenia ako v USA, tak i v Kanade. V roku 1973 sa kanaďania odštiepili a založili svoj vlastný klub The White Shepherd Club of Canada. Do Európy sa už ako Americko - Kanadský - Biely - Ovčiak vrátil pes s čistou bielou srsťou a snahou klubu bude nielen obnovenie plemena, ale dosiahnutie aj jeho medzinárodného uznania.

Niekoľko dôležitých medzníkov vo vývoji plemena:
- V roku 1882 bol biely ovčiak vystavovaný v Hanoveri
- Prvé dokumentované meno bieleho ovčiaka bolo "Greif"
- "Greif" je starým otcom psa "Honrad von Grafrath"
- "Honrad von Grafrath" sa stal kmeňovým otcom chovu Max E. von Stephanitz nemeckých ovčiakov
- V roku 1899 založil Max E. von Stephanitz Spolok pre nemecké ovčiaky, s "Honrad-om" ako základným kameňom jeho šľachtiteľského programu
- 1912 do USA sa dostali prvé nemecké ovčiaky a s nimi aj základ pre bielu variantu
- 1971 registroval americký Kennel Club "White German Shepherd" ako samostatnú rasu
- 1980 získal jeden priateľ psov takéhoto "USA-emigranta" a založil znovu chov s označením plemena "Americko - Kanadský - Biely - Ovčiak".
- 1. 1. 2003 uznaný ako plemeno FCI americko-kanadský biely ovčiak ( FCI vydalo obežníkom č. 87/2002 dňa 18. 12. 2002 ) pod názvom

" Biely Švajčiarsky Ovčiak" .
(BERGER BLANC SUISSE)

Skupina: FCI: I.

Číslo štandardu: 347

Oficiálna skratka: ACO